SLV

Livsmedelsverket (SLV) har dömt Krulliga Hästen till 50.000 i sanktionsavgift för formaliafel.

I dag vi reda på att vi fått avslag på vår överklagan till Förvaltningsrätten, som därmed fastställer sanktionsavgift på nätta 50 tusen kronor. (!?) Ett belopp som är helt galet högt i förhållande till det påstådda ”brottet”, en överträdelse av en EU-förordning som varken Livsmedelsverket själva eller kommunens livsmedelsinspektör riktigt haft koll på hur den skall tolkas. Sannolikt inte så många matproducenter eller andra livsmedelsaktörer heller……

Det handlar inte om bakterier, snusk eller andra smarriga oegentligheter, det handlar om ren byråkrati, märkningsregler av livsmedel, och Livsmedelsverkets nitiska på gränsens till maniska inställning att driva en fråga hela vägen in i kaklet utan någon som helst självkritik, dessutom på ett synnerligen arrogant sätt, där deras attityd bestått i att nu har de minsann en stor fisk på kroken…..dvs vi på pyttelilla Krulliga Hästen. Lätt komiskt….eller kanske sorgligt är rätta ordet.

Vad är det vi har gjort då?

I samband med en lagändring våren 2016 förlitade vi oss på information från SLV:s hemsida, samt dubbelkollat med SLV muntligen att vi tolkat den rätt. Tipset om lagändringen fick vi av HS Certifiering, det som i myndighetspråk kallas för ”kontrollorganet”.  I samband med den årliga Livsmedelskontrollen från kommun, någon månad senare, blev inspektören osäker på om vi tolkat saken rätt, det hela handlade om hur vi märkte våra kryddor, och inspektören bestämde sig för att kontakta SLV för råd. Efter en tid fick kommunen svar, som i stora drag gick ut på att SLV:s tjänsteman/kvinna beklagade det sena svaret som berodde på att hen var osäker på hur lagen skulle tolkas och hade varit tvungen att rådslå med en kollega. De hade nu kommit fram till att ”företaget bör stå under kontroll av ett kontrollorgan”, dvs vara certifierat. Observera ordet ”bör”…..

Kommunen meddelade oss svaret, och vi åtlydde genast uppmaningen såtillvida att vi slutade med märkningen, eftersom vi absolut inte hade något som helst uppsåt att fuska eller vara olagliga och certifiering inte var aktuellt ekonomiskt, för dyrt och för krångligt för vårt lilla krydderi.

I våra ögon var saken utagerad, så även i kommunens ögon. Nästan ett år senare damp det ner ett mail hos kommunen där en jurist på SLV undrade varför kommunen inte anmält oss till SLV för brott mot en EU-förordning, man upplyste även kommunen om att det var de skyldiga enligt lag att göra det…..sen var bollen i rullning.

Som företagare är man ytterst ansvarig att känna till gällande lagar och regler för ens verksamhet, och vi har begått ett fel, därom råder ingen tvekan, och det får vi självklart ta ansvar för, till en rimlig gräns.

Vi har blivit dömda till sanktionsavgift eftersom vår ”verksamhet inte var anmäld till kontrollorgan”, vilket bryter mot EU-lag. Det hade dock varit lämpligt att SLV hade använt sig av tydligare och bättre svenska på sin hemsida angående lagändringen, att läsa en lång mening fel, och blanda samman ett OCH med ELLER ska inte kunna resultera i 50 tusen kronor i böter. I synnerhet eftersom ”drabbade kunder” inte ens torde vara mätbart, dvs ingen är skadad, våra produkter har absolut högsta kvalitet, och vi korrigerade oss omedelbart efter SLV:s ”bör-mail”.

SLV måste givetvis följa lagen och se till att lagar efterföljs, men det är anmärkningsvärt att de trots att vi två gånger senaste 10 månaderna att gjort dem uppmärksamma på den undermåliga texten på hemsidan, så finns samma text kvar på nätet….dessutom i en fin liten broschyr för småskaliga matproducenter….inte med ett ord nämner de heller att minsta lilla felläsning kan ruinera ditt företag.

Tänk då om man inte har Svenska som modersmål…….då är man lätt och tacksamt byte för SLV.

Slutsatsen man kan dra av detta är att SLV sannolikt är mer intresserade av driva tacksamma rättsmål mot småföretagare, och uppvisa fin statistik i årsrapporten, än ta tag i det verkliga organiserade matfusket, det storskaliga och globala. Skäms på Er.

Beloppet….

Hur räknas då sanktionsavgiften ut? För några år sedan under förra regeringen gjordes sanktionssystemet om. Sanktioner till skillnad från vite sker repressivt, precis som fortkörningsböter. Dvs inte i förebyggande syfte som ”hot om Vite”, vilket man möjligen skulle kunna tycka vara en mer produktiv väg att gå. Det är helt uppenbart att regeringen inte gjort någon konsekvensanalys av det nya systemet avseende fåmansföretagare.

Sanktionsavgiften räknas procentuellt ut på företagets omsättning, men är satt till ett maxbelopp på 50 tusen. Hade vår kryddverksamhet drivits i ett separat företag, hade vi klarat oss på ca 7000 kronor i avgift….men precis som många andra landsbygdsföretag består vårt företag av flera verksamheter…och därmed kom vi upp i maxbeloppet…..en helt orimligt beräkningsmodell, jämför gärna detta med att en sanktionsavgift på ett globalt företag procentuellt skulle beräknas på hela globala koncernen…..då skulle vi nog se högljudda protester och delegationer på rad som uppvaktar regeringen. Ironiskt nog skulle ett globalt jätteföretag som Nestlé klara sig på samma bötesbelopp, om de så även hade släppt ut en miljard produkter med samma märkning. Man kan även tänka sig ett dagsbötes-system som bygger på hela familjen eller släktens inkomster…..ja ni förstår själva hur horribelt nuvarande system är-

 

Både SLV och Förvaltningsrätten ser enbart det svartvita i lagtexten och konstaterar kort att vårt brott består i att vi inte anmält oss till något kontrollorgan. De avböjer båda att sänka sanktionsavgiften, vilket de har lagligt stöd att göra, och vi har yrkat på och framfört mycket godtagbara skäl till en sänkning. De avböjer det enkelt med att påstå att vi inte gjort tillräckligt när det gäller tolkningen av lagen…..tyvärr har de inte bemödat sig med att ge exempel på vad vi mer kunde gjort…..det kunde ju om inte annat vara till nytta för andra matproducenter att veta.

Vi vet i alla fall inte vad vi mer kunde gjort för att undvika uppkommen situation, men vi vet VAD VI HAR GJORT:

Vi har pratat med ”kontrollorgan”

Vi har litat på SLV:s information på nätet

Vi har litat på muntlig information från SLV

Kommunens inspektör har varit osäker i tillämpningen

SLV själva har ju även de medgivit sig inte vara helt pålästa i frågan

Hur ska vi som företagare då kunna förväntas vara experter?

Slutligen:

Vi är alltså inte bötfällda för att det skulle vara några fel på våra produkter, inte minsta anmärkning där….vi är bötfällda för att vi inte certifierad oss…..hade vi nöjt oss med att sälja våra kryddor enbart i lösvikt så hade vi gått fria….men eftersom vi även stoppat dem i en påse och satt en etikett på dem blev vi SLV:s mening kriminella till den milda grad att verkets jurister ägnat dagar åt att driva processen.  Man kan begå grova våldsbrott och komma lindrigare undan….möjligen kan vi tycka SLV lider av grava prioriteringsproblem och vi kan inte annat än önska att någon driven politiker i Regeringsställning kan ta dem i örat och tala allvar. SLV som småföretagarens värsta ovän går ju lite i stick i stäv med en rad olika strategier….

Missuppfattningen om den här lagen är utbredd, vi vet om tämligen många som gjort eller gör samma misstag. SLV:s passivitet kring informationsfrågan är farlig, och kan inte anses som annat än kontraproduktivt. Sanktionsavgiftssystemet är livsfarligt för landsbygdsföretagare.

Vi kommer givetvis begära prövningsrätt hos Hovrätten. Vi kommer dessutom JO-anmäla SLV angående deras bristande informationsplikt, det är inget som hjälper oss, men det kan kanske rädda någon annan småföretagare från att få en spark mitt i magen av SLV.

Tack för du tog tid att läsa, sprid gärna detta inlägg.

Calle & Cecilia, Krulliga Hästen AB